Telefon: +90 344 223 23 81Cep Telefonu: +90 541 567 3046 Cep Telefonu: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

KİRACI ve KİRAYA veren aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.

 1.  Araç kiraya veren tarafından kiracıya tüm lastikleri, araca ait belgeleri,aksesuar ve teçhizatı ile periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. kiracı söz konusu aracı hem mekanik hemde kaporta aksamı açısından sağlam ve iyi durumda teslim alındığına araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını peşinen kabul eder.
 2. Araç sözleşmesinin ön sayfasında kimlik bilgileri belirtilen ve ek sürücü belge numarası bulunan kiracı tarafından kullanılacaktır. Ek sürücü varsa yine aynı şartlar geçerli olup bu sözleşmeyi tüm koşulları ile kabul ederek kiracı olarak imzalayacaktır.
 3. Kiracı herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, hasar, hırsızlık olaylarında aşağıda belirtilen işlem ve önlemleri yerine getirmek zorundadır.
  1. Kiracı aracı yerinden oynatmadan en yakın polis yada jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunu almak zorundadır.
  2. Kiracı şayet varsa olaya karışan diğer sürücülerin adları,adresleri ve sürücü belge numaralarını almak zorundadırlar.
  3. Yukarıda 3a ve 3b maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 24 saat içerisinde kiraya verene teslim etmek zorundadır.
 4. Kiracı 3. maddede belirtilen kaza evraklarının teminine kiraya verene belirtilen sürede temin edilmemesinden ötürü doğacak maddi, manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı peşinen kabul eder. Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca el konulması durumunda geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu süre içerisinde geçecek günlerin kirası kiralama ücreti üzerinden kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.
 5. Kiracı tarafından araç bu sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen teslim aldığı haliyle ve araca ait tüm belgeleriyle bakımlı ve çalışır vaziyette kiraya verenin ofisine sözleşmenin ön sayfasında belirtilen günde ve saatte teslim edecektir. Kiracı bütün uzatmalar için kiraya verene başvurarak onayını alacaktır. Gecikmelerde her saat için günlük kiralama bedelinin 3’te 1’i (1/3) kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.3 saatten daha uzun gecikmelerde kiracı tarafından kiraya verene tam gün ücreti ödenecektir. Kiracı aracın ruhsatını kaybederse yeni ruhsat çıkıncaya kadar geçen günler için kira bedelini ödemek zorundadır.
 6. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması,ödeme yapmaması,özellikle aracı belirtilen tarihte teslim etmemesi halinde kiracı,kiraya verene bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır ve kabul etmiş sayılır. Kiracı aracın kiraya veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek tüm hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür.
 7. Kiracı araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacını uygun olmayan(dağlık arazi,kum,bataklık,dere yatağı vs.)ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tehammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda veya aşırı yük ile açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında,herhangi bir araç veya treyleri çekmekte veya itmekte, resmi mevzuatlar ve kanunlara aykırı taşınmasında veya gayri kanuni işlerde kısaca olağan dışı kullanamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi durumunda kiraya veren sözleşmeden doğan diğer tüm haklarını kiracıdan aldığı gibi,sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek araca 6.maddede belirtilen şartlarda el koyma ve bu nedenle meydana gelmiş zararları isteme hakkına sahip olup,kiracı peşinen kabul eder.
 8. Kiracı bu sözleşme ile kiraladığı araçları bir başkasına kiralayamaz,satamaz veya ödünç kullandıramaz yada bunlara benzer eylemlere giremez.
 9. Kiracı kiralamış olduğu araçla ilgili herhangi bir kaza veya olumsuzluklarda kazaya karışan diğer araçlarla ilgili ve kaza sonucu 3.kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp ve hasar sorumluluğu ve bunlara ilişkin tüm giderleri,her türlü oluşabilecek tazminatları ödemeyi ve tüm sorumluluğu üzerine almayı peşinen kabul eder. Özellikle ölümlü kazalarda kiraya verenin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kesin olarak kabul eder.
 10. Kiracı kirası altındaki araç ve donanımıyla ilgili kaza ve hırsızlık durumunda aşağıda belirtilmiş koşullarda kiralamış olduğu araçla ilgili oluşan her türlü kayıp,hasar ve hırsızlığın sorumluluğunu ve bunlara ilişkin giderleri,kiraya verenin kayıplarını peşinen kabul eder.
 11. Kiracı kira süresi içerisinde kiraladığı araçtan dolayı gerek 3.kişilere karşı gerekse kiraya verene karşı sigorta kapsamı dışındaki maddi ve manevi sorumlulukların kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Kiracı,kiraladığı araçta oluşabilecek ve sigorta kapsamı dışında kalabilecek tüm zararları kiraya verene ödemekle yükümlüdür.
 12. Kiraya veren;kiracının kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi,mamul,ekipman parça vs.nin herhangi bir sebeple göreceği hasar,zarar ve kayıplarla ilgili olarak kiracı tarafından araçta taşınan yada bırakılan herhangi bir mal veya eşyadan sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama,şikayet ve zarardan ibra eder.
 13. Kiraya veren aracın üretimini yapmadığından,aracın yada yedek parçaların mekanik ve imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı mal veya yolcu taşıdığı takdirde,taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumluluğun kendisi olduğunu peşinen kabul eder.
 14. Kiracı kiraladığı aracı nedeni ne olursa olsun sözleşmede belirtilen tarihten önce iade edemez. Herhangi bir nedenle şartlar iade etmesini gerektirse dahi sözleşme bitiş tarihine kadar olan kira bedelini peşinen kabul eder.
 15. Kiracı aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt,otoyol,köprü geçiş ücreti,tüm trafik cezaları kira bedeli ile birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları,araç hasar sorumluluk bedeli,araç hırsızlık sorumluluk bedeli,akaryakıt bedeli,otoyol bedeli,gecikme ceza bedeli,kiraya verenin ofisi dışında teslim edilecekse olası teslim alma masrafı,her türlü kanuni tazminat ve bu sözleşmeye göre ödemesi gereken tüm diğer bedelleri ve aracın hatalı kullanımından dolayı ortaya çıkan her türle tamirat,yenileme ve hasar bedelini ödemeyi kabul eder.aracın hatalı kullanımının tespitini aracın sürekli olarak bakımının yapıldığı ilgili firma servisinde yapılacaktır.
 16. Sigara ve benzeri maddelerin,kiralanan aracın koltuklarına veya herhangi bir yerine zarar verdiği takdirde sigorta kapsamına girmediği için oluşacak maddi zarar araç tesliminde kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.
 17. Kiracı: kiraladığı araç kendinde iken doğacak hasarlardan dolayı tamirde kaldığı günler için,ayrıca araç polis zaptının tazmininden ilgili sigorta şirketinin aracın bedelini ödemesine kadar geçen süre için kira bedelini ödemek zorundadır.
 18. 1 günlük kiralama süresi 24 saattir. 1 aylık kirala süresi 30 gündür.
 19. Taraflar bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde KAHRAMANMARAŞ mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu peşinen kabul eder.
 20. Kiracı kiraladığı araca ağır hasar oluşturacak şekilde bir kaza yapıp pert ederse kaskoya ödenecek olan toplam kaskı parasını ödemekle yükümlüdür.
 21. Kiracı teslim aldığı aracı pert derecesinde kaza yapıp aracı kullanılamaz hale sokarsa kaskonun ödediği 2.el değer kaybı farkını ödemekle mükelleftir.
 22. Aracın kaskosundaki %2 muhafiyet kiraya alana aittir.
 23. Bu sözleşme (23)maddeden oluşmaktadır.bu araç kiralama sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve tüm maddeler üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini beyan etmiştir.
 24. Aracın günlük kilometre sınırı 250 kilometredir.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.